KOMUNALAC VRBOVEC, d. o. o., za komunalne i uslužne djelatnosti

 

Sjedište
10340 Vrbovec, Kolodvorska 29

 

Kontakti
Centrala: 01 2791 417
Faks: 01 2729 121
Besplatni telefon: 0800 23 23 22
Mail: info@komunalac-vrbovec.hr

 

Gradska tržnica i sajmište
telefon: 01 2792 611

 

Gradsko groblje u Vrbovcu
telefon: 01 2792 535

 

Deponija komunalnog otpada Beljavine
telefon: 01 2790 380

 

UPRAVA
direktor: Mato Jelić, upr.prav.

 


 

RUKOVODITELJ KOMUNALNIH POSLOVA: Krunoslav Sohora, dipl.ing.sig.

 

OJ SAKUPLJANJE I DEPONIRANJE OTPADA
voditeljica: Marija Đurašina, mag.ing.geoing.
email: marija.djurasina@komunalac-vrbovec.hr

 

OJ ODRŽAVANJE GROBLJA, ZELENIH POVRŠINA I TRŽNICE
voditeljica: Valentina Benko, mag.ing.prosp.arch.
email: valentina.benko@komunalac-vrbovec.hr

 

OJ ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA, ZIMSKA SLUŽBA I DIMNJAČARI
voditeljica: Jasna Cvetek-Kolić, ing. građ.
email: jasna.cvetek.kolic@komunalac-vrbovec.hr

 

SEKTOR FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVENIH POSLOVA
voditeljica: Valentina Habunek, bacc.
email: valentina.habunek@komunalac-vrbovec.hr

 

SEKTOR OPĆIH, KADROVSKIH I PRAVNIH POSLOVA
voditelj: Mato Jelić, upr.prav.
email: mato.jelic@komunalac-vrbovec.hr

 

DIMNJAČAR
Goran Sanjković
mob: 099 273 9599
email: goran.sanjkovic@komunalac-vrbovec.hr

 

Internet
www.komunalac-vrbovec.hr
Facebook

 

Račun
POREZNI BROJ: 3101037
OIB: 01537106865
IBAN: HR3123600001101283977 ZABA

 

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Ured Vrbovec: 01 409 5135

 

PLIN VRBOVEC: telefon: 01 2791 417, fax: 01 2729 121

Kontakt forma

Poštovani korisnici, budite slobodni javiti nam se sa svojim sugestijama, komentarima ili pitanjima. Za slanje poruke možete koristiti kontakt formu u nastavku, a odgovorit ćemo vam u najkraćem mogućem roku na e-mail adresu koju navedete. Vaši će podatci biti korišteni isključivo samo za našu vlastitu evidenciju kako bismo vam se mogli javiti.

    Skip to content