PRAVNI AKTI

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog gradiva

Društveni ugovor

Poslovnik o radu skupštine

Poslovnik o radu Nadzornog Odbora

Poslovnik o radu Uprave

Kolektivni ugovor

Pravilnik o radu

Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova

Sistematizacija poslova

Pravilnik o plaćama

Opis poslova i radnih zadataka-2014.godina

Skip to content