SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

PRISTUP INFORMACIJAMA PREMA ZAKONU O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

 

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire KOMUNALAC VRBOVEC, d.o.o. uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu. Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem Zahtjeva za pristup informacijama KOMUNALCU VRBOVEC, d.o.o. Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

 

na adresu KOMUNALCA VRBOVEC, d.o.o. Kolodvorska 29, 10 340 VRBOVEC

na broj faksa: 01/ 2791-112 ili

donijeti osobno u KOMUNALAC VRBOVEC, d.o.o. radnim danom od 7.00 do 15.00 sati.

 

Službenik za informiranje:

MATO JELIĆ, upr.pravnik

 

Za dodatne informacije molimo nazovite službenika za informiranje na broj telefona: 01/2791-417.

 

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti upravnu niti sudsku pristojbu.

 

KOMUNALAC VRBOVEC, d.o.o. ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 172/03, 144/10, 37/11 i 77/11), koji su objavljeni u Narodnim novinama broj 38/11.
Navedeni Kriteriji ostaju na snazi do stupanja na snagu kriterija za određivanje visine naknade i načina naplate naknade iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) koje će propisati Povjerenik za informiranje.

 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

 

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13)
Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama (doc)
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Skip to content