UPRAVA

UPRAVU Društva čini jedan direktor koji zastupa Društvo samostalno i pojedinačno.

 

Odlukom Skupštine Društva od 28.06.2017. godine za direktora Društva imenovan je gospodin Mato Jelić, upr.prav. na mandat od 4 (četiri) godine koji počinje teći s danom 28. lipnja 2017. godine.

POSLOVNI PLAN ZA 2014. GODINU – DOPUNA / PDF

IZVJEŠTAJ UPRAVE ZA 2013.GODINU / PDF

REVIZOROVO IZVJEŠĆE O TEMELJNIM FIN.IZVJEŠĆIMA ZA 2013.GODINU / PDF

REVIZOROVO IZVJEŠĆE O KONSOLIDIRANIM FIN.IZVJEŠĆIMA ZA 2013.GODINU / PDF

GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA POSLOVNU 2013 GODINU / PDF

Izvještaj uprave 2012. / PDF

Financijski plan za 2013. / PDF

Poslovni plan za 2013. / PDF

Godišnja financijska izvješća za poslovnu godinu 2012. / PDF

Revizorsko izvješće za 2012. godinu za grupu Komunalac Vrbovec d.o.o. / PDF

Skip to content