ZAPOSLENICI

Sa 86 zaposlenih KOMUNALAC VRBOVEC, d.o.o. kao komunalno društvo obavlja djelatnosti na području pet jedinica lokalne samouprave i to Grada Vrbovca te Općina Preseka, Gradec, Farkaševac i Brckovljani.

Svi poslovi i radni zadaci koji se obavljaju u Društvu sistematizirani su i grupirani na način da se obavljaju unutar užih organizacijskih jedinica i sektora.

UPRAVA

DIREKTOR
Mato Jelić, upr.prav.

SEKTOR KOMUNALNIH USLUGA

 

RUKOVODITELJ KOMUNALNIH USLUGA: Krunoslav Sohora, dipl.ing.sig.

OJ SAKUPLJANJE I DEPONIRANJE OTPADA

Đurašina Marija

Cvok Jasna

Abramović Nenad

Benko Marijan

Bračić Mario

Bubnjar Alen

Bunjački Dario

Čutura Anto

Dokmanić Zvonko

Habunek Mario

Herek Ivan

Inić Branko

Jaković Jakov

Kovačević Krunoslav

Krajnović Goran

Kristić Pavle

Leščić Zdenko

Nemet Josip

Novosel Kristijan

Octenjak Siniša

Peternac Božidar

Prelec Đuro

Salaj Mateo

Stanec Ivan

Stovrag Dalibor

Tuk Darko

Tokić Slavko

OJ ODRŽAVANJE GROBLJA I ZELENIH POVRŠINA

Benko Valentina

Šaško Vanja

Antolić Ivica

Babić Alen

Bedeković Tomica

Behur Dragutin

Bračić Zvonko

Dragija Ivica

Fotak Robert

Grežina Ivana

Horvatinović Ivan

Jalšovec Ivica

Kolundžija Boris

Kosovec Tomislav

Lukina Dražen

Pejović Danijel

Poslončec Božidar

Ronjak Mario

Sokač Karlo

Tujec Matija

Žuković Zlatko

OJ ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA, ZIMSKA SLUŽBA I DIMNJAČARI

Jasna Cvetek-Kolić

Ćosić Mario

Blažević Drago

Cuzelj Đuro

Čirkić Pašman

Ćosić Juro

Fiember Robert

Franjić Matija

Geceg Mato

Gregurić Tomica

Grežina Dalibor

Košak Filip

Kuten Tihomir

Miškić Ivo

Puhin Dario

Puhin Matija

Rožić Dominik

Sanjković Goran

Stanković Vladimir

Sučić Zlatko

Šalamun Željko

SEKTOR FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO

Habunek Valentina

Cuzel Danijel

Ivanović Biserka

Pavleković Božena

Strižek Ivančica

SEKTOR OPĆIH, KADROVSKIH I PRAVNIH POSLOVA

Jelić Mato

Sohora Krunoslav

Ambrušec Ljiljana

Bažant Mario

Cvetek Damir

Fugaj Marijo

Halt Željka

Konstantinović Maja

Križanić Danijel

Majcen Ivanka

Starešec Irena

Tirić Andreja

Skip to content