ZAPOSLENICI

Sa 67 zaposlenih KOMUNALAC VRBOVEC, d.o.o. kao komunalno društvo obavlja djelatnosti na području četiri jedinice lokalne samouprave i to Grada Vrbovca te Općina Preseka, Gradec i Farkaševac.

Svi poslovi i radni zadaci koji se obavljaju u Društvu sistematizirani su i grupirani na način da se obavljaju unutar užih organizacijskih jedinica i sektora.

UPRAVA

DIREKTOR
Mato Jelić, upr.prav.

SEKTOR KOMUNALNIH USLUGA

OJ SAKUPLJANJE I DEPONIRANJE OTPADA

Jasna Cvok

Abramović Nenad

Benko Marijan

Bračić Mario

Colarić Domagoj

Ćosić Josip

Golubar Ivan

Herek Ivan

Inić Branko

Jaković Jakov

Kristić Pavle

Nemet Josip

Octenjak Siniša

Perić Ljubiša

Prelec Đuro

Stanec Ivan

OJ ODRŽAVANJE GROBLJA I ZELENIH POVRŠINA

Valentina Benko

Ambrušec Ljiljana

Antolić Ivica

Babić Alen

Bedeković Tomica

Behur Dragutin

Bračić Zvonko

Dragija Ivica

Fotak Robert

Gregurić Andrija

Grežina Ivana

Horvatinović Ivan

Husain Josip

Klanac Marijana

Kolundžija Boris

Lukina Dražen

Peranović Robert

Ronjak Mario

Šaško Vanja

Tujec Matija

Žuković Zlatko

OJ ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA, ZIMSKA SLUŽBA I DIMNJAČARI

Jasna Cvetek-Kolić

Ćosić Mario

Cuzelj Đuro

Čirkić Pašman

Ćosić Juro

Franjić Matija

Gaceg Mato

Grežina Dalibor

Kristić Bogdan

Miškić Ivo

Pavić Dubravko

Sanjković Goran

Sučić Zlatko

Šalamun Željko

SEKTOR FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO

Tirić Mirko

Cuzel Danijel

Ivanović Biserka

Pavleković Božena

Strižek Ivančica

SEKTOR OPĆIH, KADROVSKIH I PRAVNIH POSLOVA

Jelić Mato

Cvetek Damir

Đurašina Marija

Ferko Nikola

Fugaj Marijo

Konstantinović Maja

Skočaj Zlata

Starešec Irena

Ščap Renata

Tirić Andreja

Skip to content