ZAPOSLENICI

Sa 75 zaposlenih KOMUNALAC VRBOVEC, d.o.o. kao komunalno društvo obavlja djelatnosti na području četiri jedinice lokalne samouprave i to Grada Vrbovca te Općina Preseka, Gradec i Farkaševac.

Svi poslovi i radni zadaci koji se obavljaju u Društvu sistematizirani su i grupirani na način da se obavljaju unutar užih organizacijskih jedinica i sektora.

UPRAVA

DIREKTOR
Mato Jelić, upr.prav.

SEKTOR KOMUNALNIH USLUGA

OJ SAKUPLJANJE I DEPONIRANJE OTPADA

Đurašina Marija

Abramović Nenad

Benko Marijan

Bračić Mario

Bubnjar Alen

Bunjački Dario

Cvok Jasna

Herek Ivan

Inić Branko

Ivezić Goran

Jaković Jakov

Klarić Mato

Krajnović Goran

Kristić Pavle

Leščić Zdenko

Nemet Josip

Octenjak Siniša

Peternac Božidar

Prelec Đuro

Stanec Ivan

OJ ODRŽAVANJE GROBLJA I ZELENIH POVRŠINA

Benko Valentina

Antolić Ivica

Babić Alen

Bedeković Tomica

Behur Dragutin

Bračić Zvonko

Dragija Ivica

Fotak Robert

Grežina Ivana

Horvatinović Ivan

Jalšovec Ivica

Klanac Marijana

Kolundžija Boris

Kosovec Tomislav

Lukina Dražen

Mrinjek Stjepan

Ronjak Mario

Šaško Vanja

Tujec Matija

Žuković Zlatko

OJ ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA, ZIMSKA SLUŽBA I DIMNJAČARI

Jasna Cvetek-Kolić

Ćosić Mario

Blažević Drago

Cuzelj Đuro

Čirkić Pašman

Ćosić Juro

Fiember Robert

Franjić Matija

Geceg Mato

Gregurić Tomica

Grežina Dalibor

Košak Filip

Kristić Bogdan

Kuten Tomislav

Miškić Ivo

Pavić Dubravko

Puhin Dario

Sanjković Goran

Sučić Zlatko

Šalamun Željko

SEKTOR FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO

Habunek Valentina

Cuzel Danijel

Ivanović Biserka

Pavleković Božena

Strižek Ivančica

SEKTOR OPĆIH, KADROVSKIH I PRAVNIH POSLOVA

Jelić Mato

Ambrušec Ljiljana

Cvetek Damir

Fugaj Marijo

Konstantinović Maja

Konstantinović Željko

Skočaj Zlata

Starešec Irena

Ščap Renata

Tirić Andreja

Skip to content